Onderwijsaanbod BiblioNU

BiblioNu heeft voor het onderwijs een gevarieerd aanbod met diensten en producten. De dienstverlening is voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

Het programma biedt een doorgaande lijn voor de totale ‘leesloopbaan’ van een leerling. De dienstverlening voor de voorschoolse periode richt zich op stimulering van voorlezen, bevordering van leesplezier en kennismaking met de bibliotheek.

Met haar programma’s voor het primair onderwijs, richt BiblioNu zich op plezier in lezen, cultuureducatie, informatie-educatie en mediawijsheid. Het aanbod sluit aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs.

De producten en projecten voor het voorgezet onderwijs en beroepsonderwijs zijn gericht op mediawijsheid, leesbevordering en bestrijden van de laaggeletterdheid. Daarnaast is er aandacht voor cultuureducatie.