Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Kosten: € 26,50 per jaar, plus € 2,50 inschrijfkosten.

Leerkrachtenpas

Aanbieder: BiblioNu / de Bibliotheek Venray

Haal boeken de klas in. Met de leerkrachtenpas kan materiaal geleend worden ter ondersteuning bij leesbevorderingsactiviteiten.
Kosten: € 26,50 per jaar, plus € 2,50 inschrijfkosten.
De school is verantwoordelijk voor de verplichtingen die dit abonnement met zich meebrengt.
Uitleentermijn: 6 weken.
Aantal te lenen media: 10.
Het abonnement mag uitsluitend worden gebruikt voor het lenen van jeugdmedia.
Inschrijven kan, met legitimatiebewijs, bij een van de vestigingen van BiblioNu.
Wilt u gebruik maken van onze website om o.a. boeken te reserveren en te verlengen, dan kunt u de eerste keer inlogen met de pincode 0101. Daarna wordt u gevraagd een wachtwoord aan te maken.
De overige uitleenvoorwaarden zijn te vinden onder Uitleenvoorwaarden en Reglement.

Doelgroepen:
  • leerlingen bovenbouw primair onderwijs
  • leerlingen onderbouw primair onderwijs
  • leerlingen onderbouw voortgezet onderwijs
  • kinderen in de kinderopvang (2-4 jaar)
  • docenten voortgezet onderwijs
  • pedagogisch medewerkers kindercentra
  • leerkrachten primair onderwijs