Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Kosten: €12,50

Themacollectie (max. 10 boeken)

Aanbieder: BiblioNu / de Bibliotheek Venray

Ter ondersteuning van het werken met een thema in de groep, kunnen themacollecties aangevraagd worden. Zo'n collectie kan bestaan uit informatieve en verhalende boeken en dvd’s.
Het aantal materialen dat geleend kan worden is afhankelijk van het thema.
Seizoensgebonden themacollecties zijn beperkt leverbaar.

* Vraag tijdig aan: minimaal 3 weken voor aanvang van het project.
* Uitleentermijn 6 weken.Doelgroepen:
 • kinderen in de kinderopvang (0-4 jaar)
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8
 • leerlingen bovenbouw vmbo-TL/mavo
 • brugklassers
 • leerlingen bovenbouw havo/vwo
 • peuters op de peutergroep (2-4 jaar)
 • leerlingen primair onderwijs, groep 1
 • deelnemers voorschoolse educatie
 • leerlingen primair onderwijs, groep 3
 • leerlingen onderbouw havo/vwo
 • leerlingen onderbouw voortgezet onderwijs
 • leerlingen onderbouw vmbo-TL/mavo
 • leerlingen onderbouw vmbo
 • leerlingen primair onderwijs, groep 5
 • leerlingen onderbouw praktijkonderwijs
 • leerlingen bovenbouw vmbo
 • leerlingen primair onderwijs, groep 6
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen primair onderwijs
 • leerlingen primair onderwijs, groep 4
 • leerlingen bovenbouw praktijkonderwijs
 • leerlingen primair onderwijs, groep 2

Toelichting doelgroep:

Doelgroepen:
leerlingen primair onderwijs, groep 1
leerlingen primair onderwijs, groep 2
leerlingen primair onderwijs, groep 3
leerlingen primair onderwijs, groep 4
leerlingen primair onderwijs, groep 5
leerlingen primair onderwijs, groep 6
leerlingen primair onderwijs, groep 7
leerlingen primair onderwijs, groep 8


Beschikbaar in de periode:

Hele schooljaar.

Kerndoelen

 • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven