Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Kosten: €12,50

Themacollectie (max. 10 boeken)

Ter ondersteuning van het werken met een thema in de groep, kunnen themacollecties aangevraagd worden. Zo'n collectie kan bestaan uit informatieve en verhalende boeken en dvd’s.
Het aantal materialen dat geleend kan worden is afhankelijk van het thema.
Seizoensgebonden themacollecties zijn beperkt leverbaar.

* Vraag tijdig aan: minimaal 3 weken voor aanvang van het project.
* Uitleentermijn 6 weken.Doelgroepen:
 • leerlingen bovenbouw praktijkonderwijs
 • leerlingen onderbouw vmbo-TL/mavo
 • leerlingen onderbouw praktijkonderwijs
 • peuters op de peutergroep (2-4 jaar)
 • deelnemers voorschoolse educatie
 • brugklassers
 • leerlingen bovenbouw havo/vwo
 • leerlingen bovenbouw vmbo-TL/mavo
 • leerlingen onderbouw vmbo
 • leerlingen primair onderwijs, groep 6
 • leerlingen primair onderwijs
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen onderbouw voortgezet onderwijs
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8
 • leerlingen primair onderwijs, groep 2
 • leerlingen primair onderwijs, groep 3
 • leerlingen onderbouw havo/vwo
 • leerlingen primair onderwijs, groep 4
 • leerlingen primair onderwijs, groep 5
 • leerlingen bovenbouw vmbo
 • leerlingen primair onderwijs, groep 1
 • kinderen in de kinderopvang (0-4 jaar)
Beschikbaar in de periode:

Hele schooljaar.

Kerndoelen

 • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven