Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 25,-

Voorschools: workshop interactief voorlezen

Voorlezen bevordert de taalontwikkeling en stimuleert ontluikende geletterdheid zodat de aansluiting op het leesonderwijs eenvoudiger wordt. Interactief voorlezen is een manier van voorlezen waarbij de voorlezer tijdens het voorlezen continu vragen stelt aan kinderen. Die vragen nodigen het kind uit om na te denken over het verhaal en te praten. Deze manier van voorlezen stimuleert de taalontwikkeling van jonge kinderen nog meer dan bij “gewoon” voorlezen. U maakt tijdens deze workshop kennis met verschillende mogelijkheden van interactief voorlezen.

(Deskundigheidsbevordering).

Doelgroepen:
  • pedagogisch medewerkers kindercentra
  • peuters op de peutergroep (2-4 jaar)
  • deelnemers voorschoolse educatie
  • kinderen in de kinderopvang (0-4 jaar)