Voorschools: workshop kijken en spelen

Jonge kinderen weten hun weg snel te vinden achter een Ipad of mobiele telefoon. Maar dit betekent niet dat zij mediawijs of mediavaardig zijn. Wat zijn goede apps en filmpjes voor peuters, hoe lang mag een kind achter een beeldscherm zitten, hoe kun je je kind mediawijs maken? Veel ouders hebben vragen over het mediagebruik van hun dreumesen. Niet alleen voor ouders kunnen we een inspiratiebijeenkomst verzorgen, ook voor pedagogisch medewerkers en hun leidinggevenden. Mediaopvoeding is een belangrijke pedagogische pijler geworden. Om meer inhoud te geven aan mediaopvoeding op de groep, neem contact op met een van onze medewerkers


De workshop is voor ouders met hun jonge kinderen en pedagogische medewerkers.


(Deskundigheidsbevordering)

Doelgroepen:
  • peuters op de peutergroep (2-4 jaar)
  • kinderen in de kinderopvang (0-4 jaar)
  • kinderen op een kinderdagverblijf
  • ouders via de kinderopvang
  • pedagogisch medewerkers kindercentra
  • ouders via de peuterschool