Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 37,50 per klas.
Bij een afsluiting met schrijversbezoek worden ook de kosten van het schrijversbezoek in rekening gebracht.

Voortgezet onderwijs: Lezen is top

Aanbieder: BiblioNu / de Bibliotheek Venray

Aan de hand van een thema of schrijver wordt een boekenlijst samengesteld, waarbij rekening wordt gehouden met niveau en leeftijd van de leerlingen. De aftrap van het project is een bezoek aan de bibliotheek van éen lesuur, waarbij op een interactieve manier het thema of de schrijver wordt voorgesteld. Gedurende 6 weken (of afwijkend, in overleg) lezen de leerlingen éen of meerdere boeken van de lijst. Na deze periode vindt een van onderstaande afsluitingen plaats (of combinatie)

a. Creatieve verwerkingsopdracht
Op een nader te bepalen locatie krijgt de leerling een verwerkingsopdracht die hem/haar uitdaagt om dieper in te gaan op het gelezen boek. Mogelijkheden hierbij zijn; verstrippen van het verhaal, Stop Motion filmpje maken van een scène uit het boek, herschrijven van het einde van het verhaal.

b. Schrijversbezoek
BiblioNu nodigt een schrijver uit die de klas op een nader te bepalen locatie bezoekt. Hij of zij verzorgt een presentatie, vertelt over schrijfervaringen en/of het thema of het oeuvre. De leerlingen krijgen gelegenheid om vragen te stellen, welke vooraf in de klas zijn voorbereid.

Doelgroepen:
  • leerlingen onderbouw voortgezet onderwijs
  • leerlingen bovenbouw voortgezet onderwijs

Aanmelden via:

Aanmelden via mvullings@biblionu.nl