Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 37,50

MBO: bezoek dementheek

Aanbieder: BiblioNu / de Bibliotheek Venray

De Dementheek is het informatiepunt over dementie, bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten, mantelzorgers en professionals in de zorg. Voor elk van deze groepen wil de Dementheek wat kunnen bieden.
Bij een bezoek aan de Dementheek krijgen de studenten zicht op de mogelijkheden die BiblioNu biedt, maar ook concrete handvaten die zij bij hun stage of in de latere carrière kunnen inzetten.

(Deskundigheidsbevordering, beroepsonderwijs)

Doelgroepen:
  • leerlingen MBO

Toelichting doelgroep:

Voor eerstejaars leerlingen Gilde Opleidingen


Themalijn

  • begrijpen en toepassen
  • zoeken en vinden