Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Er zijn vier bijeenkomsten van 3 uur: op afwisselend woensdagmiddag en dinsdagavond in de bibliotheek Horst en/of Venray.
Kosten € 300,- (Voor een Bibliotheek op School is dit bedrag €155,-) inclusief btw en klapper met lesmaterialen, exclusief het boek ‘Open Boek’.

Cursus Open Boek: opleiding tot leescoördinator

Aanbieder: BiblioNu / de Bibliotheek Venray

Met een leescoördinator op een basisschool is het leesbeleid goed geborgd en komt er meer eenheid in het leesonderwijs. De invalshoek hierbij is leesbevordering: leesbeleving leesinteresse, leesmotivatie en literaire competenties. Onderzoek wijst namelijk uit dat het niveau van begrijpend en technisch leren lezen nauw samenhangt met de motivatie van de lezer, de tijd om te lezen en de beschikbare boeken.

Er zijn vier bijeenkomsten van 3 uur: op afwisselend woensdagmiddag en dinsdagavond in de bibliotheek Horst en/of Venray.

(Deskundigheidsbevordering)


Inhoud cursus: De taak van een leescoördinator. Jeugdliteratuur. Visie op leesbevordering. Leesbevorderingswerkvormen. Leesbevorderingsactiviteiten. Organisatie en beheer van een schoolbibliotheek. De relatie tussen lezen en leesbevordering. Methodes voor technisch en begrijpend lezen.


De cursus wordt afgesloten met een plan van aanpak voor leesbevordering op de eigen school. Het plan wordt door de cursusleider voorzien van opmerkingen.

Doelgroepen:
  • leerkrachten primair onderwijs
  • cursisten
  • deelnemers post-HBO

Toelichting doelgroep:

Voor leerkrachten in het basissonderwijs die leescoördinator willen worden.


Beschikbaar in de periode:

Data nog niet bekend.