Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 17,50

Themacollectie (max. 20 boeken)

Ter ondersteuning van het werken met een thema in de groep, kunnen themacollecties aangevraagd worden. Zo'n collectie kan bestaan uit informatieve en verhalende boeken en dvd’s.
Het aantal materialen dat geleend kan worden is afhankelijk van het thema.
Seizoensgebonden themacollecties zijn beperkt leverbaar.

* Vraag tijdig aan: minimaal 3 weken voor aanvang van het project.
* Uitleentermijn 6 weken.

Doelgroepen:
 • peuters op de peutergroep (2-4 jaar)
 • leerlingen VWO
 • leerlingen primair onderwijs, groep 6
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8
 • leerlingen primair onderwijs, groep 2
 • leerlingen primair onderwijs, groep 3
 • leerlingen primair onderwijs, groep 4
 • leerlingen havo
 • leerlingen primair onderwijs, groep 5
 • leerlingen primair onderwijs, groep 1
 • kinderen in de kinderopvang (0-4 jaar)
 • vmbo-leerlingen
Kerndoelen

 • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven