Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 37,50

Bovenbouw: Webweters

Aanbieder: BiblioNu / de Bibliotheek Venray

Lessenreeks informatievaardigheden voor het primair onderwijs. Kinderen krijgen dagelijks te maken met een schat aan informatie, waaruit ze een selectie moeten maken. Wat is waar en wat niet? Wat is belangrijk, wie zegt wat en met welke bedoeling?

Met de lessenreeks WebWeters leren leerlingen bewust, kritisch en actief om te gaan met online informatie. De reeks bestaat uit drie kant-en-klare lessen per leerjaar: in totaal negen lessen van ongeveer 50 minuten. De eerste les is gericht op de competentie ‘vinden’, de tweede les op ‘verwerken’, en de derde les op ‘delen’.

Iedere les start met een digibord pagina, van waaruit de leerlingen een foto of filmpje bekijken, opdrachten krijgen en zelf met speciale digitale tools aan de slag gaan. De lessen sluiten aan op de belevingswereld van de kinderen.

Het thema is informatievaardigheden Het project kan gedurende het hele schooljaar worden uitgevoerd en heeft geen tijdslimiet. De eerste les kan door een bibliotheekmedewerker worden uitgevoerd.

(mediawijsheid)

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7
  • leerlingen primair onderwijs, groep 6

Themalijn

  • begrijpen en toepassen
  • beoordelen en reflecteren
  • zoeken en vinden