Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 37,50

Onderbouw: lessenreeks mediawijsheid

Aanbieder: BiblioNu / de Bibliotheek Venray

Bibliotheekbezoek voor groep 3 en 4.

Wat is reclame? Wat is privacy? Wat is cyberpesten? Voorbeelden van vragen die aan bod komen in de lessenreeks Mediawijsheid (en leesplezier) voor het primair onderwijs.


De lessenreeks bestaat uit zes lessen per groep (in de onderbouw per 2 groepen), ingedeeld in thema’s. Het thema voor groep 3 / 4 is Nieuws

Mediawijsheid binnen alle vakken!
De lessen sluiten aan bij verschillende vakken, zoals taal, rekenen en bewegingsonderwijs. Daardoor kunnen de lessen mediawijsheid eenvoudig opgenomen worden in het reguliere lesprogramma.

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 4
  • leerlingen primair onderwijs, groep 3

Themalijn

  • begrijpen en toepassen
  • zoeken en vinden

Kerncompetenties mediawijsheid

  • begrijpen hoe media gemaakt worden
  • inzicht hebben in de medialisering van de samenleving