Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 295,- voor licentie. Heel schooljaar geldig. Indien gewenst is er begeleiding mogelijk door BiblioNu. Prijs hiervan op aanvraag.

Voortgezet onderwijs: lessenreeks mediawijsheid

Aanbieder: BiblioNu / de Bibliotheek Venray

Het is belangrijk om Mediawijsheid een structurele plek in het onderwijs te geven. Daarom heeft Cubiss de lessenreeks Mediawijsheid zo geschreven dat de lessen aansluiten bij de domeinen van het onderzoeksrapport Platform 2032 en ingezet worden binnen de reguliere vakken van het voortgezet onderwijs.

De lessenreeks bestaat uit zes thema’s die verspreid over de eerste drie leerjaren van het VO worden gegeven. Elk thema omvat zes lessen; elke les wordt door een docent van een ander vak gegeven. Zo wordt Mediawijsheid in het rooster opgenomen en hoeven er dus geen specifieke uren voor ingezet te worden.

De lessen mediawijsheid kunnen gegeven worden door docenten uit alle domeinen. De handleiding neemt hen hierin mee. Het is dus geen must om hier specifiek docenten mediawijsheid voor in te zetten. Juist doordat docenten uit alle domeinen lessen voor hun rekening kunnen nemen, wordt het volledige docententeam gaandeweg op een laagdrempelige manier mediawijzer!

Richtlijn: Onderbouw VO (VMBO/HAVO/VO)

Doelgroepen:
  • leerlingen onderbouw havo/vwo
  • leerlingen onderbouw vmbo

Themalijn

  • begrijpen en toepassen
  • zoeken en vinden